Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  (Next)
  ALL

4

40+8

(Last edited: Monday, 13 May 2024, 6:04 PM)

40+8 Kurs zatem nie może trwać krócej niż 8 dni, nie ma natomiast bariery, kiedy ma się zakończyć, tylko sugerujemy okres 30 dni. Nie więcej niż 5h dziennie. Dodatkowo kursant musi odbyć 8h praktykę.


A

Akomodacja

(Last edited: Wednesday, 8 February 2023, 7:04 PM)

Szwajcarski psycholog Jean Piaget założył istnienie struktur poznawczych. Poznawczo-rozwojowa teoria Piageta zakłada, że człowiek osobiście konstruuje swoją wiedzę za pomocą procesów asymilacji i akomodacji, a przebieg tych procesów jest uzależniony od etapu rozwoju, na którym aktualnie się znajduje.

Tak tworząca się wiedza nie pozostaje w umyśle w formie niepołączonych ze sobą elementów, ale przybiera postać zorganizowaną — tworzy pewną sieć, strukturę poznawczą. Przykładem akomodacji może być dziecko, które nazywa muchę "ptaszkiem" (asymiluje do istniejącego schematu) i dowiaduje się, że mucha nie jest ptaszkiem, ale owadem. W tym momencie schemat dziecka "to, co lata, jest ptaszkiem" zostaje zakomodowany do nowej informacji: "to, co lata, jest ptaszkiem lub owadem".


B

Badanie panelowe

(Last edited: Sunday, 19 February 2023, 8:43 PM)

Badania panelowe to rodzaj badań longitudinalnych (podłużnych), które obejmują pobieranie próbek z przekroju osób, zwanych „panelami”, w określonych odstępach czasu. Badacze zbierają informacje od tych samych osób.


Bananasoi

(Last edited: Friday, 17 March 2023, 4:03 PM)

Rzemieślników nazywano bananasoi , czyli ludźmi, których jedynym zmartwieniem był ich zawód, a nie dobro publiczne. Arystoteles za małostkowych uważał tych, którzy trudnili się rzemiosłem wyniszczającym ciało, ale nawet odmawiając im obywatelstwa, włączał do sfery publicznej pasterzy i malarzy, wyłączając chłopów i rzeźbiarzy.


C

Cech

(Last edited: Friday, 17 March 2023, 2:45 PM)

Cech rzemiosł to stowarzyszenie rzemieślników zrzeszające przedstawicieli jednego określonego zawodu, niekiedy kilku pokrewnych, wyjątkowo (np. w małych miastach) wszystkich rzemieślników danego miasta.


Cipora

(Last edited: Sunday, 19 February 2023, 8:18 PM)

Dr Krzysztof Cipora. Psycholog, nauczyciel akademicki. Współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, wykładowca Uniwersytetu Loughborough. Prowadzi badania nad tym, w jaki sposób umysł człowieka reprezentuje i przetwarza liczby. Autor licznych artykułów naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach. Naukowe zainteresowania lokuje w procesie poznawania, lęku w kontekście nauki i rozwoju.


D

Drakon

(Last edited: Friday, 17 March 2023, 3:57 PM)

Drakon (stgr. Δράκων – „Smok”) – prawodawca ateński, żył w VII wieku p.n.e., twórca pierwszego pisanego kodeksu praw ateńskich. Imię Drakona pozostaje tradycyjnie związane z prawodawstwem surowym i krwawym z powodu archaicznej surowości kar; historyk grecki Plutarch nazywał prawa „pisanymi krwią”.


Drukowanie. Czy można drukować strony lub książki?

(Last edited: Wednesday, 8 February 2023, 7:11 PM)

Goście, niestety nie, studenci raczej tak. 


E

ESOL

(Last edited: Thursday, 9 February 2023, 10:58 AM)

Certyfikaty LanguageCert International ESOL są uznawane na całym świecie i zachowują ważność bezterminowo.


K

Kapitalizm

(Last edited: Friday, 17 March 2023, 4:30 PM)

System gospodarczy oparty na prywatnej własności środków produkcji i w konsekwencji czerpania z nich zysku, oraz na swobodnym obrocie dobrami w ramach rynku;. Stąd też gospodarka kapitalistyczna nazywana jest również gospodarką rynkową. Page:  1  2  3  (Next)
  ALL