Samodzielny księgowy-finansista, Pracownik do spraw kadr i płac, Podatki, Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe w firmie, Finanse publiczne, Ubezpieczenia społeczne, Otwarte Fundusze Emerytalne, Bankowa obsługa klienta, Inwestycje gospodarcze, Analiza ekonomiczna

30 godzinne webinarium (kurs internetowy, synchroniczny, zaświadczenie MEN, skype, przechwycenie pulpitu) adresujemy do osób, które pragną uruchomić działalność gospodarczą, gdzie konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości (np.: spółka z o.o.), chcą samodzielnie poprowadzić księgowość, prowadzić nieuproszczoną księgowość wspólnocie mieszkaniowej, stowarzyszeniu, NGO oraz tych, którzy w swojej pracy wykorzystują wiedzę z tego zakresu. Program przygotowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i obejmuje wiele ćwiczeń praktycznych.

Koszt kursu (w przeliczeniu na jednego uczestnika): 1476,00 PLN

30 godzinne webinarium (kurs internetowy, synchroniczny, zaświadczenie MEN, skype, przechwycenie pulpitu) adresujemy do osób, które pragną samodzielnie poprowadzić księgowość w NGO oraz tych, którzy w swojej pracy wykorzystują wiedzę z tego zakresu. Program przygotowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i obejmuje wiele ćwiczeń praktycznych.

100 godzinny (w tym 20h stacjonarnie, pory dnia/tygodnia do ustalenia) kurs adresujemy do osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach kadrowo-placowych oraz osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z tego zakresu. Może być pomocny dla osób zajmujących się zawodowo HR, pośrednictwem pracy czy doradztwem personalnym oraz świadczeniem pomocy prawnej w tym zakresie.

Program przygotowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i obejmuje wiele ćwiczeń praktycznych. Czego się tam nauczymy? Kurs kładzie wielki nacisk na praktykę: nabytą wiedzę będziecie mogli przetestować na miejscu. Wykładowca przećwiczy z Wami konkretne przykłady.

6 godzinne webinarium z zaświadczeniem MEN (szkolenie internetowe, synchroniczne, przechwycenie pulpitu, Skype, Teams, Google Sheets) uzupełnione 24 godzinnymi zajęciami na platformie kursów zdalnych. Te warsztaty skupiają się głównie na praktycznych ćwiczeniach, analizie przypadków oraz dyskusji grupowych, co pozwala uczestnikom na zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji finansowej.