40+8

(Last edited: Thursday, 23 February 2023, 11:59 PM)

40+8 Kurs zatem nie może trwać krócej niż 8 dni, nie ma natomiast bariery, kiedy ma się zakończyć, tylko sugerujemy okres 30 dni. Nie więcej niż 5h dziennie. Dodatkowo kursant musi odbyć 8h praktykę.

» Leksykon Nauki i Rozwoju