Kurs zdalny asynchroniczny

(Last edited: Friday, 24 February 2023, 12:10 AM)

Kurs jest realizowany w formie kształcenia na odległość w części teoretycznej (jeśli wymagane są praktyki metodyczne, cześć praktyczna odbywa się w miejscu pracy kursanta).  Zatem bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia, po zasobach kursu poruszacie się samodzielnie w dogodnej dla Was porze.

» Leksykon Nauki i Rozwoju