FAQ

Cech

(Last edited: Friday, 17 March 2023, 2:45 PM)

Cech rzemiosł to stowarzyszenie rzemieślników zrzeszające przedstawicieli jednego określonego zawodu, niekiedy kilku pokrewnych, wyjątkowo (np. w małych miastach) wszystkich rzemieślników danego miasta.


Drukowanie. Czy można drukować strony lub książki?

(Last edited: Wednesday, 8 February 2023, 7:11 PM)

Goście, niestety nie, studenci raczej tak. 


Klucz dostępu

(Last edited: Wednesday, 8 February 2023, 7:10 PM)

Nie jest Ci potrzebny. Kursy zakupione są otwarte dla Ciebie. Jeśli zapłaciłeś za kurs, a widzisz monit o klucz dostepu napisz do nas.


Metody płatności

(Last edited: Sunday, 19 February 2023, 4:59 PM)

Przelew (najszybsza). Forma płatności dostępna, jeśli Twoja waluta rozliczeniowa to polski nowy złoty (PLN). Przetworzenie przelewu i zaksięgowanie go na koncie sprzedającego zajmuje 1-3 dni roboczych. Numer rachunku Akademii: ​iPKO 86 1020 1390 0000 6402 0571 4920. W treści przelewu prosimy umieścić nazwę katalogową szkolenia (lub jej wersję skróconą), imię i nazwisko kursanta. Dane do przelewu: ŚLĄSKA AKADEMIA NAUKI I ROZWOJU SP Z.O.O. NIP 548 261 25 07 Głęboka 28/1, 43-400 Cieszyn. 

Płatność Paypal. Forma płatności dostępna, bez względu na walutę. 


NNW

(Last edited: Sunday, 19 February 2023, 11:01 AM)

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Rodzaj dodatkowego ubezpieczenia osobowego. Ochroną objęte jest życie i zdrowie ubezpieczonego.


Obowiązkowe szkolenie dla uczestników. O co chodzi?

(Last edited: Wednesday, 8 February 2023, 7:05 PM)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych podmioty, prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są obowiązane zorganizować szkolenie dla słuchaczy lub uczestników przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Potwierdzenie umożliwiające dalszą naukę należy wygenerować w ostatniej sekcji: Certyfikat. Link: https://otwarta.akademia-nauki.eu/course/view.php?id=3


Praktyki

(Last edited: Friday, 29 March 2024, 2:13 PM)

Praktyka  jest konieczna w tym kursie, pod okiem innego Instruktora w tym, lub pokrewnym zawodzie. Patrz: https://otwarta.akademia-nauki.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=2


Speed Rapid English

(Last edited: Wednesday, 8 February 2023, 7:04 PM)

Metoda Speed Rapid EnglishTM  polega na analizie wzrokowej i słuchowej zdań i zwrotów, bez analizy gramatyki. Metoda wzorowana na doświadczeniu niektórych misjonarzy, którzy uczyli się gotowych zdań i zwrotów. Metoda dedykowana osobom, które zawiodły się na innych stylach nauki języka, dysgrafikom oraz innym osobom mającym trudności w opanowaniu języka. Kurs angażuje 2 zmysły: wzrok i słuch: wyrazy odtwarzane są dopiero po najechaniu kursorem, nie istnieje zatem niebezpieczeństwo, że powtarzacie bezmyślnie za lektorem, który mówi za szybko czy nie zrozumiale. 


Zapomniałem hasła

(Last edited: Wednesday, 8 February 2023, 7:07 PM)

Aby zresetować hasło, wprowadź poniżej swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail. Jeżeli uda nam się znaleźć Twoje dane w bazie danych, zostanie wysłana wiadomość na Twój adres e-mail z instrukcją jak uzyskać ponownie dostęp. Oto link do formularza.